Karriereråd

  • Rådgiver ved endringer i arbeidslivet, behov for ny kompetanse, nye oppgaver
  • Veivalg-samtaler
  • Oppfølging ved nedbemanning, program baseres på individuelle behov og tilpasses til hver enkelt medarbeider i samarbeid med arbeidsgiver.
  • Verdibasert veiledning