Kartlegging

Hver rekruttering starter med en gjennomgang av bedriftens behov. Rådgiver er ambassadør for kunde og motivator for relevante kandidater. I forkant av oppdraget, gjør vi oss godt kjent med bedriften.

 • Formål
 • Kompetansebehov
 • Bedriftskultur
 • Ansvar og målsetning
 • Karrieremuligheter og motivasjons-faktorer


Aktivt kandidat-søk

Vi anbefaler denne metoden når det er knapphet på relevante kandidater, ved ansettelse av spesialister, eller ved behov for konfidensialitet

 • Målrettet, diskrèt kontakt med aktuelle kandidater
 • Fortrolig presentasjon av stillingen
 • Aktiv jakt på en god match mellom mulighet og jobb-ønske.
 • Kontinuerlig nettverksbygging – timing for jobbskifte er avgjørende.
 • Kontinuerlig karriere-samtaler, individuell motivasjon kan være ansvar, geografisk beliggenhet, faglige utfordringer, betingelser, m.m.


Annonsert prosess

 • Åpen annonsert prosess og identifisering av kvalifiserte søkere
 • Annonsering tilpasses individuelt; tradisjonelle portaler, sosiale medier, innholds-markedsføring med oppfølging over tid for å attrahere et større antall kandidater.
 • Kontinuerlig kontaktskapende aktiviteter som gir utvidet kjennskap til spennende muligheter, og utvidet nettverk for bedriften


Identifisering, utvelgelse og kvalitetssikring

Metoden anbefales når bedriften har god mulighet til å tiltrekke seg relevante og gode kandidater gjennom eget nettverk eller annonsering. Her inngår vi en avtale om hvilken del av rekrutterings-prossessen som ønskes fra oss.


Bransjekartlegging

Denne metoden benyttes innledningsvis for å vurdere hvilken del av, eller hvilken alternativ bransje som kan ha kandidater med rett kompetanse og motivasjon for stillingen.