Be gjerne om mer bransje - informasjon!

Eksempler rekrutterings prosjekter:


Økonomisjef

Finansdirektør

Forretningutvikler

Daglig leder

Salgssjef /selgerleder

Key account management

Butikksjef

Prosjektleder bygg

Forretningsutvikling prosjektledelse finans

Senior manager konseptvalgutredninger

Ingeniør brannteknikk

Ingeniør bygnings fysikk

Program management IKT

Fagansvar eiendom

Teknisk ansvarlig eiendomsdrift

Presales IT security

IT security KAM

Program risk management

IT resources

Oil & gas resources

Senior manager IKT Helse

Manager Lean management

Business controller

Senior prosjektleder programvare utvikling

Prosjektleder anlegg

Prosjektleder bruer/ tunell

Prosjektleder elektro byggautomasjon

Brannteknisk spesialist

Administrerende direktør

Fagansarlig rådgiver Public strategy

Markedsdirketør råvarer

Markedssjef

Digital medie markedskonsulent

Digital markedsfører

CRM/CEM medarbeider senior /junior

Commercial excellence project manager

Operational excellence projekct manager

Salgsansvarlig byggemateriell

Eiendomsmegler

Resources

Systemutvikler UX

Testledelse

Prosjektledelse

Løsnings arkitekt

Fagkonsuelent helse IKT

Researcher /HR

Rådgiver /HR

Forretningsutvikling VVS

Prosjektleder VVS / Ventilasjon

Fag-og salgsansvar finans og forsikring

Fag –og rådgiveransvar offentlige tiltak